Operation av blåshalsförträngning eller mindre prostataförstoring

Kallas också transuretral incision av prostata, TUIP

Senast ändrad 2015-12-17 av Maria Frånlund Verksamhetschef, Vo urologi

Operation av blåshalsförträngning eller mindre prostataförstoring, transuretral incision av prostata (TUIP), görs för att förbättra vattenkastningen. Blåshalsskleros innebär stelhet kring urinrörets anslutning i urinblåsans nedre del, oftast genom inlagring av bindväv eller kalk. Vanligt symtom är försvårad tömning av urin.

Före behandlingen

Du kommer att kallas till ett samtal med en sjuksköterska på urologmottagningen. Är du > 60 år tas också ett EKG.

Inför besöket ska du ta med ett urinprov, från morgonurinen. Det är bra om du lägger röret i en plastpåse med is i.

På preoperativt center får du prata med en narkosläkare och därefter gå till centrallaboratoriet för blodprovstagning. Besöket beräknas ta 2-3 timmar.

Kvällen före operationen eller operationsdagens morgon ska du duscha och tvätta dig med en desinfektionssvamp (Descutan) som du får köpa på apoteket (bruksanvisning medföljer).

Du får inte äta eller dricka efter klockan 24 kvällen före operationen.

På morgonen anmäler du dig i receptionen på urologmottagningen (om du inte ska opereras på Kvinnoklinikens operationsavdelning). Därefter kommer en sjuksköterska att ta hand om dig och du får byta om till operationskläder.

Så går det till

Om utredningen visat att du har en förträngning av blåshalsen görs en klyvning av denna för att förbättra vattenkastningen. Vid både förträngning och en mindre godartad prostataförstoring görs en längre klyvning av blåshalsen och prostatakapseln. Det görs med hjälp av ett instrument som förs in via urinröret. Ingreppet tar ca 30 minuter och avslutas med att en kateter sätts in i urinblåsan.

Operationen utförs med hjälp av ryggbedövning eller sövning. Ryggbedövning innebär att du är bedövad från midjan och neråt. Bedövningen sitter i 5-6 timmar.

Efter behandlingen

Efter några timmars övervakning på uppvakningsavdelningen kommer du tillbaka till urologmottagningen. Det vanliga är att man kan åka hem under eftermiddagen, men i vissa fall kan man behöva stanna på vårdavdelningen över natten. Katetern kan oftast tas bort innan du går hem. Efter dragning av katetern kan du få lättare vattenkastningsbesvär, så som sveda och urinträngningar. Vi kommer att kontrollera med ultraljud att du tömmer blåsan tillfredsställande. Om vattenkastningen inte kommer igång kan det bero på svullnad i operationsområdet. Det kan då bli aktuellt att sätta en ny kateter som i så fall får sitta kvar i ca en vecka.

Besvär med täta trängningar och sveda brukar avta successivt under 4-6 veckor. Mindre blödningar i urinen är vanligt särskilt cirka 2 veckor efter operation då sårskorporna i operationsområdet stöts bort.

För att minska risken för blödning skall man undvika tyngre kroppsansträngningar under 3-4 veckor efter operation.

Det är viktigt att man dricker 2-3 liter vätska per dag för att skölja igenom urinblåsan och minska irritationen i operationsområdet.

Komplikationer och risker

Det är bra om någon kan hämta dig eftersom du inte får köra bil efter operationen.

Det är vanligt att man får s.k. retrograd ejakulation, vilket innebär att det inte kommer ut någon sädesvätska i samband med utlösning. Detta beror på att den inre muskulaturen i blåshalsen är genomskuren. Sädesvätskan kommer då att tömmas i urinblåsan vilket innebär att nästa gång man kissar följer sädesvätskan med ut.

Urinvägsinfektion brukar ge tilltagande trängningar och eventuellt feber. Vid hög feber och eventuell frossa bör man uppsöka sjukhus. Förträngning av urinröret kan i sällsynta fall uppträda efter operationen.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Operation av blåshalsförträngning eller mindre prostataförstoring är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.