Operation av blåssten

Kallas också lithotripsi

Senast ändrad 2015-11-25 av Linda Kullenberg Webbstrateg

Stenen/stenarna krossas med ett instrument som förs in via urinröret till blåsan och spolas ut.

Operation

Före behandlingen

Du kommer att bli kallad för inskrivningssamtal en till tre veckor alternativt dagen före operationen. Inskrivningssamtalet innefattar blodprovstagning, EKG, samtal med avdelningsläkare och sjuksköterska. Du kommer även att få gå till operationsavdelningen för att träffa en narkosläkare. Kvällen före operationen duschar du och tvålar in dig med en desinfektionssvamp. Du skall inte äta eller dricka efter klockan 24 kvällen före operationen.

Så går det till

Ett instrument förs in i urinblåsan via urinröret och krossar stenen/ stenarna. Stenfragmenten spolas därefter ut. En urinblåsekateter sätts in i blåsan efteråt. I vissa fall om stenen är för stor och hård och inte går att sönderdela måste kirurgen plocka ut stenen via ett litet snitt på buken.

Operationen tar cirka 30 minuter.

Efter behandlingen

Efter några timmars övervakning på uppvakningsavdelningen kommer du åter tillbaka till vårdavdelningen. Du kan börja dricka och äta när du kommit tillbaka till avdelningen. Katetern tas i regel bort tidigt på morgonen dagen efter operation. Vattenkastningen brukar komma igång under förmiddagen och du kan räkna med att gå hem efter lunch. I de fall när stenen plockats ut från blåsan via ett snitt, sitter urinkatetern oftast kvar i en vecka för att blåsan skall få läka. Direkt efter borttagningen av katetern kan det svida i urinröret, läcka lite urin och trängningar kan komma hastigt på. Detta brukar i regel rätta till sig efter någon vecka.

Komplikationer och risker

Sveda i urinröret, täta urinträngningar och lite blod i urinen är inte ovanligt de första dagarna efter operation. det kan komma ut restfragment av stenen med urinen när du kissar är det Det är viktigt att dricka extra mycket då det minskar svedan i urinröret och även risken för urinvägsinfektion Sjukskrivning efter behov i samråd med läkare.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Operation av blåssten är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Operation av blåssten ingår i tema Tema urologi