Operation av tarmvred

Senast ändrad 2015-12-04 av Ulrika Roos Verksamhetsutvecklar

Operation

Så går det till

I de fall man behöver operera tarmvred öppnas buken (laparotomi) och man identifierar orsaken till tarmvredet. Sammanväxningar löses upp, bråck reparereas och hindret avlägsnas. I de fall orsaken är en tumör, avlägsnas denna och skickas för patologisk granskning.

Efter behandlingen

Vårdtiden efter en operation varierar mellan 3-7 dagar beroende på vilken typ av ingrepp som har genomförts. Du får prova att äta och kan så småningom komma hem. Du som har blivit opererad kommer att få en remiss till distriktssköterska för att få bort dina stygn, oftast 10-12 dagar efter operationen.

Komplikationer och risker

Alla operationer kan kompliceras. Vilka komplikationer som kan drabba dig beror på vilken typ av operation du gått igenom. Var observant på följande förändringar, som kan vara komplikationer till operationen:

  • kraftig, nytillkommen svullnad i eller omkring operationsområdet.
  • Infektion i buksåret/buksåren med rodnad, värmeökning och nytillkommen feber.
Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Operation av tarmvred är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Operation av tarmvred ingår i tema Tema mag- och tarmsjukdomar