Operation av urinblåsecancer (TUR-B)

Senast ändrad 2015-03-26 av Anders Johansson Webbstrateg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

TUR-B (transuretral resektion av blåsa) är en mindre operation i urinblåsan. Operationen sker via urinröret och tumören "hyvlas" bort.

Detta innebär att man via urinröret för in ett långt och tunt instrument och hyvlar bort förändringen i blåsväggen. Man kan med denna relativt enkla operationsmetod ta bort polyper, ytligt växande tumörer och inflammatorisk vävnad. Operationen utförs under narkos.

Operation

Före behandlingen

Du kommer att kallas till ett samtal med en sjuksköterska på urologmottagningen. Är du > 60 år tas också ett EKG. − Inför besöket ska du ta med ett urinprov, från morgonurinen. Det är bra om du lägger röret i en plastpåse med is i. − På preoperativt center får du prata med en narkosläkare och därefter gå till centrallaboratoriet för blodprovstagning. − Besöket beräknas ta 2-3 timmar − Kvällen före operationen eller operationsdagens morgon ska du duscha och tvätta dig med en desinfektionssvamp (Descutan) som du får köpa på apoteket (bruksanvisning medföljer). − Eventuellt nagellack ska tas bort.

Du får inte äta eller dricka efter klockan 24 kvällen före operationen.

På morgonen anmäler du dig i receptionen på urologmottagningen (om du inte ska opereras på Kvinnoklinikens operationsavdelning). Därefter kommer en sjuksköterska att ta hand om dig och du får byta om till operationskläder.

Så går det till

Under operationen ligger man på rygg med benen i benstöd som vid en gynekologisk undersökning. Operationen tar cirka 30 minuter. Efteråt sätts en kateter in i urinblåsan.

Efter behandlingen

Efter några timmars övervakning på uppvakningsavdelningen kommer du åter till urologmottagningen. Katetern kan i regel dras innan hemgång. Det vanliga är att man kan åka hem under eftermiddagen, men i vissa fall kan man behöva stanna över natten på vårdavdelningen I samband med operationen tas vävnadsprov, som skickas för mikroskopisk undersökning. Det tar i regel några veckor innan resultatet är färdigt.

Det är bra om någon kan hämta dig eftersom du inte får köra bil efter operationen.

Komplikationer och risker

Även om urinen var klar efter operationen kan den bli blodfärgad av och till de första veckorna, detta är oftast ofarligt. Tänk på att dricka rikligt, 1,5-2 liter, för att skölja rent.

Täta urinträngningar och sveda i urinröret är inte ovanligt.

Vid större blödningar med koagler som kan ge urinstopp, ska du uppsöka akutmottagningen. Det gäller även om du får feber med frossa.

Såren läks efter ca 2-3 veckor och ”sårskorpan” lossnar och det kan bli en ganska riklig blödning. Detta är ofarligt och går över av sig själv. Information Undvik tung kroppsansträngning de första veckorna. Tänk på att sådant som löpning, samlag, trädgårdsarbete och tunga lyft kan utlösa blödning från såret i urinblåsan. 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Operation av urinblåsecancer (TUR-B) är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Operation av urinblåsecancer (TUR-B) ingår i tema Tema urologi