Operation vid bröstcancer

Kallas också kirurgi vid bröstcancer

Senast ändrad 2016-06-20 av Susanne Ahlstedt Karlsson Sjuksköterska, medicin/kirurgi


Operation av bröstet
Ofta räcker det att operera bort en del av bröstet (partiell mastektomi) men ibland behöver hela bröstet opereras bort (mastektomi).

Opereras en del av bröstet bort ges oftast strålbehandling mot kvarvarande bröst. Opereras hela bröstet bort kan det finnas andra skäl till varför strålbehandling rekommenderas, men det vet man först efter operationen.

Operation i armhålan
Det är ofta aktuellt att undersöka lymfkörtlarna i armhålan för att få veta om bröstcancer spridit sig dit. För att kunna undersöka lymfkörtlarna från armhålan så opereras de bort. Ofta räcker det att undersöka den första lymfkörteln (portvaktskörteln- sentinel node) men ibland finns det skäl att undersöka flera lymfkörtlar (axillutrymning).

 

Före behandlingen

Inför operationen och operationsdagen
Du kommer att få en kallelse med den information som är nödvändig inför operationen. Du får oftast komma för inskrivning en eller ett par dagar innan din operation och komma tillbaka på operationsdagens morgon. Räkna med att inskrivningsdagen tar tid och det beror på vilka du behöver träffa denna dag. Oftast börjar du med att ta prover och ibland ska du även sätta en speciell markering på din förändring i bröstet, en så kallad indikering. Detta görs i samråd med dig och du har fått denna information sedan tidigare av den kirurg du träffade vid ditt första besök. Om du är osäker, titta vad som står skrivet i din "Rosa bok". Indikeringstråden sätts på mammografin och tiden för när detta ska göras får du i ditt kallelsebrev. Vid inskrivningen får du veta när och var du ska befinna dig på sjukhuset igen innan din operation. 

Efter behandlingen

Direkt efter operationen
Efter operation kan du må illa och ha skavkänsla i halsen efter narkosen. Detta går vanligtvis fort över.

Smärta och Känsel
Det är normalt att känna viss smärta efter operationen. Under sårläkningsprocessen kan smärtan öka efter några dagar, och detta är helt normalt. Vid behov av smärtlindring hemma kan du ta receptfria värktabletter.

När ett flertal lymfkörtlar tas bort i armhålan delas ofta den nerv som ger känsel i huden i armhålan samt på överarmens insida och baksida. Detta område kan få en förvrängd känsel direkt efter operationen. Ofta upplevs detta som en svullnadskänsla utan att någon större svullnad syns. Fenomenet är det samma som man upplever vid tandläkarbedövning då kinden kan kännas stor och svullen utan att vara det. Känseln kommer oftast tillbaka efter hand men det är individuellt hur lång tid det tar och hur besvärande känselnedsättningen upplevs. Lätt beröring av operationsområdet och överarmen minskar oftast det obehag som känselnedsättningen ger.

Dränage
Ibland läggs ett dränage i samband med operation, en mjuk slang genom huden, som avleder den sårvätska som bildas i sårområdet. Dränaget avlägsnas vanligtvis efter något dygn.

Rörlighet
Från första dagen efter operationen kan du använda armen ungefär som vanligt. Självklart ska du ta hänsyn till operationssåret, men läkningsprocessen störs inte av lätt rörlighetsträning. Låt smärtan styra. En enkel regel är att ”allt som inte gör ont går bra att göra”. Målsättningen är att återfå samma rörlighet och styrka i axeln och armen som före operationen. Hur länge rörelseträningen skall pågå är individuellt och avgörs i samråd med fysioterapeuten.

Hur länge stannar du på sjukhus efter operationen?
I regel får du gå hem samma dag eller inom ett par dagar efter operationen. När du går hem får du eventuella recept och sjukskrivningsintyg av läkaren. Vid utskrivningen får du vid behov tid till bröstsjuksköterska.

Bröstprotes och BH
Om hela bröstet har opererats bort får du en mjuk provisorisk protes. Permanent bröstprotes, som är kostnadsfri, provas ut 4-8 veckor efter operationen då svullnaden minskat och storlek och passform blivit så bra som möjligt. Det finns många olika varianter av bröstproteser, allt ifrån hela bröst till små bitar att fylla ut en BH med.Om hela bröstet är bortopererat, och du har ett slätt hudområde att fästa protesen mot, kan du ha en häftprotes som sitter klistrad mot bröstkorgsväggen De andra proteserna lägger du i en ficka i din behå. En bröstprotes förslits inte i egentlig mening, men kan ändå förändras på grund av tvättning, påfrestning av BH, mycket rörligt arbete eller annan orsak. Behovet av ny bröstprotes kan vara mycket individuellt. Kvaliteten på dagens bröstproteser är mycket hög och de beräknas ha en hållbarhet på 3-4 år. Utprovningen sker på ortopedtekniska avdelningen. Har du opererat bort hela bröstet får du den första BH:n kostnadsfritt. När du därefter behöver nya för du bekosta dessa själv.

Serom
En svullnad i operationsområdet kan uppstå på grund av vätskeansamling, vilket är naturligt vid sårläkning. Detta kallas för serom och är ofarligt. Kroppen brukar klara upp det själv. Ibland behöver vätskan tappas ut, eventuellt flera gånger med några dagars intervall. Kontakta din kontaktsjuksköterska om du känner besvär.

Skötsel av operationsområde och sår
Du kan duscha som vanligt. Undvik deodorant de första 14 dagarna om du har operationssår i armhålan.

Sola inte området med ärret det första året.

Viktigt för att huden där ärret finns inte ska bli hård och spänd, är att du masserar den. Det kan upplevas behagligt att använda BH som stöd under de första dygnen efter operation.

Om du har dålig känsel i armhålan efter operationen så var lite extra försiktig om du vill raka bort hår.

Rörlighetsträning
Rörligheten i axeln förbättras ofta snabbt de första dagarna efter operationen. Så länge du upplever att det stramar i operationsområdet ska du fortsätta att träna med mjuka rörelser. Det får strama och göra lite ont i samband med att du gör ditt träningsprogram, men du ska inte ha värk efteråt.

Det kan hända att du efter ett par dagar eller veckor med framsteg plötsligt märker att rörligheten åter försämras. Orsaken kan vara en så kallad vävnadssträng som löper från armhålan och ner ut i armen. Strängen brukar strama och ömma när rörligheten ökar. Det är inte farligt även om det upplevs som obehagligt. Fortsätt att ta ut rörligheten till smärtgränsen. Vävnadssträngen försvinner i de flesta fall inom ett par månader.

Efter en operation samt eventuell strålbehandling har vävnaden i operations- och strålområdet en tendens att bli mindre elastiskt på grund av att det bildas ärrvävnad. Detta kan påverka rörligheten negativt. Därför är det viktigt att följa fysioterapeutens råd och träningsprogram.

 

Komplikationer och risker

Infektion
Även om det är ovanligt kan operationssåret bli rodnat, varmt och svullet runt om. Eventuellt kan operationssåret också vätska sig och det kan komma illaluktande var och du kanske får feber.

Om du misstänker infektion ska du kontakta din bröstmottagning, dagtid vardagar. Övrig tid kan du ringa 1177 för att få råd och hjälp.

 

Rökning innan och efter operationen
Användning av tobak i samband med operation är en negativ faktor som kan medföra allvarliga komplikationer.
Rökare drabbas oftare än andra av komplikationer efter en operation såsom:

försenad eller försämrad sårläkning
infektioner
blodpropp
För att minska komplikationsrisken är det bra om du inte röker under sex till åtta veckor före operationen och sex till åtta veckor efter.

Om du vill ha hjälp med rökavvänjning, ta kontakt med din vårdcentral.

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Operation vid bröstcancer är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.