Operation vid prostataförstoring (TUR-P)

Kallas också TURP

Senast ändrad 2016-05-12 av Ralph Peeker Överläkare

TUR-P (Trans Urethral Resektion av Prostata) är ett ingrepp som sker via urinröret, där den förstorade körtelvävnaden "hyvlas" bort.

Före behandlingen

Du kommer att bli kallad för inskrivningssamtal en till tre veckor eller dagen före operationen. Inskrivningssamtalet innefattar blodprovstagning, EKG, samtal med avdelningsläkare och sjuksköterska. Du kommer även att få gå till operationsavdelningen för att träffa en narkosläkare. Kvällen före operationen duschar du och tvålar in dig med en desinfektionsvamp. Du skall inte äta eller dricka efter klockan 24 kvällen före operationen.

Så går det till

Man hyvlar bort den del av prostatakörteln, som trycker ihop urinröret. Det görs med hjälp av ett långt och tunt instrument som förs in via urinröret. Operationen utförs med hjälp av ryggbedövning eller sövning. Ryggbedövning innebär att du är bedövad från midjan och neråt. Bedövningen sitter i 5-6 timmar. Operationen tar 30-60 minuter.

Efter behandlingen

Efter några timmars övervakning på uppvakningsavdelning kommer du åter tillbaka till vårdavdelningen. Efter operationen har du en kateter i urinblåsan. Den är kopplad till ett spoldropp under de första timmarna. Spoldroppets syfte är att skölja rent urinen från blod och eventuella koagler. Du kan oftast dricka och äta direkt när du kommer tillbaka till avdelningen. Katetern dras i regel tidigt på morgonen dagen efter operationen. Vattenkastningen brukar komma igång under förmiddagen och du kan räkna med att gå hem efter lunch. Efter dragning av katetern kan du få lättare vattenkastningsbesvär, så som sveda och urinläckage. Vi kommer att kontrollera med ultraljud att du tömmer urinblåsan tillfredsställande. Eventuellt kan du behöva inkontinensskydd i början. Om vattenkastningen inte kommer igång kan det bero på svullnad i operationsområdet. Det kan då bli aktuellt att sätta en ny kateter som i så fall får sitta kvar i ca en vecka.

Tänk på att dricka rikligt, åtminstone så länge urinen är blodtillblandad, detta för att skölja rent och undvika infektioner i blåsan. Var beredd på att det kan ta många veckor innan vattenkastningen börjar fungera bra och att slutresultatet efter operationen inte kan bedömas förrän efter 3-4 månader, ibland ännu senare. Sjukskrivning i två till sex veckor beroende på arbete.

Under den första månaden bör man undvika att krysta kraftigt, att lyfta tungt, att cykla eller att utföra någon annan hård kroppsansträngning, då detta kan orsaka en blödning. Efter två till fyra veckor kan man få en blödning, detta beror på att sårskorpan i urinröret stöts av. Tänk på att ta det extra lugnt och dricka rikligt, 1,5-2 liter, så länge blödningen pågår. En mindre blödning är normalt och går oftast över av sig själv. Om inte - uppsök akutmottagningen på sjukhuset. Det samma gäller om du får feber med frossa. I samband med operationen tas vävnadsprov, som skickas för mikroskopisk undersökning. Det tar i regel några veckor innan resultatet är färdigt. Du blir som regel inte kallad till något återbesök. Om du får problem efter operationen får du höra av dig till oss på urologen.

Komplikationer och risker

Ca 70-90 % av alla patienter som opereras får retrograd ejakulation, vilket innebär att det inte kommer ut någon sädesvätska genom penis i samband med ejakulationen (utlösningen). Detta beror på att muskulaturen i blåshalsen avlägsnas vid operationen. Sädesvätskan kommer då att backa upp och in i urinblåsan vilket innebär att nästa gång man tömmer blåsan följer sädesvätska med urinen ut. En liten andel av patienterna upplever en försämrad förmåga till erektion. Mindre än 1 % kan drabbas av urinläckage. Förträngning av urinröret kan uppträda efter operationen hos enstaka patienter.

Vid frågor eller problem inom ett dygn efter du kommit hem hör du av dig till avdelning 17 eller avdelning 30. Om det uppstår frågor eller problem senare än ett dygn efter din hemkomst kontaktar du urologmottagningen.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Operation vid prostataförstoring (TUR-P) är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.