Operation vid prostataförstoring

Kallas också transvesikal adenomenukleation, Adenomenukleation

Senast ändrad 2015-11-25 av Linda Kullenberg Webbstrateg

Prostatan är en körtel som omsluter urinröret strax innan övergången till urinblåsan. Det svenska namnet är blåshalskörteln. Prostatakörtelns främsta funktion är att bilda ett sekret som har betydelse för spermiernas förmåga till befruktning. Prostatakörteln växer till sakta under inverkan av det manliga könshormonet testosteron. Från 50 års ålder och uppåt får många män problem med vattenkastningen. Detta beror på den ökade tillväxten av prostatas bindväv, som klämmer åt kring urinröret och försvårar urinflödet. Vilket gör att man inte kan tömma blåsan helt, utan måste kissa ofta, även nattetid. I värsta fall kan det bli helt stopp.

Operation

Före behandlingen

Du kommer att bli kallad för inskrivningssamtal en till tre veckor eller dagen före operationen. Inskrivningssamtalet innefattar blodprovstagning, EKG, samtal med avdelningsläkare och sjuksköterska. Du kommer även att få gå till operationsavdelningen för att träffa en narkosläkare. Kvällen före operationen duschar du och tvålar in dig med en desinfektionsvamp vid två tillfällen med minst fyra timmars mellanrum. Du kommer också att få ett Klyx som laxering. Du skall inte äta eller dricka efter klockan 24.00 kvällen före operationen.

Så går det till

Operationen görs vid godartad prostataförstoring där prostatakörteln är kraftigt förstorad, över 90-100ml. Operationen görs vanligtvis i narkos, ofta kombinerad med ryggbedövning, och tar ca en till två timmar. Man lägger ett ca 15 cm långt mittlinjesnitt på buken nedanför naveln. Urinblåsan öppnas, man opererar via urinblåsan och prostatan skalas ut inifrån. Det läggs in en kateter i urinblåsan via operationssnittet och en kateter via urinröret. Det förekommer en del blod i urinen efter operationen och därför kopplas ett genomspolningsdropp från den ena katetern till den andra som går kontinuerligt det första dygnet för att undvika att det stoppar upp.

Efter behandlingen

Du vaknar upp på en intensivvårdsavdelning efter operationen. Oftast ligger man kvar där till sent på kvällen eller över natten. Så fort man har hämtat sig återkommer man till vårdavdelningen. Du har en kateter i urinröret och oftast en sk toppkateter som går från urinblåsan ut på buken för att kunna skölja rent i urinblåsan. Katetern brukar sitta i tre till sju dagar. Den ev toppkatetern tas bort efter ett par dagar De första dagarna kommer du också att ha en plastslang in i bukhålan för att dränera ut sårvätska från operationsområdet, ett så kallat dränage. För att motverka sårsmärtor har du en kvarliggande ryggmärgsbedövning sk EDA. Den brukar avvecklas efter ca tre dagar. Därefter brukar det räcka med värktabletter. För att undvika komplikationer som blodpropp och lunginflammation är det viktigt att komma upp och röra på sig så tidigt som möjligt. Vi förväntar oss därför att du kommer upp ur sängen dagen efter operationen. Sjukgymnasten kommer att träna uppstigning och andningsgymnastik med dig. Du får äta och dricka som vanligt dagen efter operation Vårdtiden brukar bli fem till sju dagar.

Efter tio till tolv dagar får du gå till distriktssköterska för att ta bort dina stygn. Den första tiden kan det vara svårt att hinna till toalett och du får därför inkontinens skydd medskickat när du lämnar sjukhuset. Det kan dröja upp till sex månader innan nattspringet minskar eller försvinner. Om du är i yrkesverksamålder blir du sjukskriven i fyra till sex veckor beroende på hur tungt ditt arbete är. Risken för en sen blödning är liten men på grund av risken för ärrbråck bör du inte lyfta tungt eller utföra hårt kroppsarbete under fyra till sex veckor. Du kommer på ett första återbesök ca sex till tio veckor efter operationen och följs sedan på urologmottagningen. Du kallas via brev. Om du får problem efter operationen får du höra av dig till oss på urologen.

Komplikationer och risker

 Risken för en sen blödning är liten men på grund av risken för ärrbråck bör du inte lyfta tungt eller utföra hårt kroppsarbete under fyra till sex veckor.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Operation vid prostataförstoring är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Operation vid prostataförstoring ingår i tema Tema urologi