Operation vid stroke

Senast ändrad 2015-04-09 av Carina Larsson Kommunikatör

Ett fåtal patienter som insjuknat i stroke, framförallt de med stora hjärnblödningar, kan behöva neurokirurgisk behandling för att minska svullnaden i hjärnan.

Patienter med betydande förträngningar av halspulsådern kan behöva opereras av kärlkirurg.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Operation vid stroke är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.