Operativ behandling av fistlar runt ändtarmsöppningen

Senast ändrad 2015-12-04 av Ulrika Roos Verksamhetsutvecklar

Syftet med behandling av fistlar är:

 • att läka fisteln med så lite påverkan på slutarmuskeln (ändtarmens kontinensfunktion) som möjligt
 • symtomlindring
 • att undvika påverkan på tarmtömningen
 • att undvika ny infektion

Operation

Före behandlingen

De flesta av operationerna för fistlar görs som så kallat dagkirurgiskt ingrepp. Det innebär att du kommer direkt till operationsavdelningen dagen för operationen och skrivs ut till hemmet senare samma dag.
Du ska sluta röka 6v inför operationen. Att sluta röka har många positiva effekter och i detta sammanhang ger det dessutom bättre sårläkning och mindre risk för komplikationer i samband med operationen. Det är viktigt att hålla upp minst 6 veckor efter operationen för sårläkningseffekterna. Slutar du härefter för gott har du vunnit mycket för din hälsa!

 • Du är sövd under ingreppet och inför detta ska du vara fastande från midnatt.
 • Du kan få ta ett litet lavemang hemma för att tömma ändtarmen på innehåll. Får du inget besked i förväg om detta har bedömningen gjorts att du INTE behöver något lavemang.
 • Du behöver ingen proppförebyggande behandling och vanligen ingen antibiotika i förebyggande syfte.

Så går det till

 • Klyvning av fisteln: Görs om fisteln går genom mycket lite eller ingen muskel.  Kirurgen identifierar fisteln och delar denna samt vävnaden mellan fisteln och huden/ändtarmen. Det skapas då ett sår som ska läka från botten. Detta kan ta flera veckor.
 • Seton: Seton betyder tråd. Kirurgen trär en silkes- eller plasttråd genom fisteln och knyter denna som en cirkel via ändtarmsöppningen. Detta behandlingsalternativ används ofta för att dränera området och få infektion/inflammation att läka ut inför en annan typ av operation. Ibland är det enda sättet att undvika nya infektioner och kan användas som permanent behandling.
 • Plugg: Fisteln stängs efter att den är dränerad och rengjord. Kirurgen använder en plugg gjord av kollagenprotein som sys fast vid inre mynningen och klipps av i höjd med yttre mynningen.
 • Advancement flap: Kirurgen skär ut fisteln som man kärnar ur ett äpple och tar bort den genom en ”lucka” i ändtarmsslemhinnan. Luckan sys sedan tillbaka för att försluta slemhinnan. Denna teknik används när fisteln går genom muskel, för att ta bort fisteln men orsaka så lite skada på muskel som möjligt.
 • Stomi: Om ingen annan teknik fungerat kan man välja att avleda avföringen via en stomi (påse på magen) under en period för att ge området kring ändtarmen en chans att läka.
  Operationerna tar mellan 30-90 minuter. Smärta brukar inte vara ett stort problem, det räcker oftast med vanliga receptfria läkemedel.

Efter behandlingen

Om du har ett öppet sår efter en klyvning ska du tänka på att duscha området efter varje tarmtömning. Det är bra att undvika förstoppning, tala med din läkare om eventuella läkemedel mot förstoppning. Att dricka rikligt, röra sig och äta mycket frukt och grönsaker hjälper också.

Vi har inte rutinmässigt återbesök efter fisteloperationer. Misstänker du att du fått tillbaka din fistel eller har frågor eller bekymmer ska du höra av dig till kirurgmottagningen så bokar de in ett besök.

Komplikationer och risker

Fistelkirurgi kräver tålamod. Det är inte ovanligt att fisteln öppnas upp igen. Många behöver opereras flera gånger innan de blir bra. Komplikationer är för övrigt sällsynta men förekommer, bland annat ny infektion och, mycket sällsynt, påverkan på slutarmuskelns funktion.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Operativ behandling av fistlar runt ändtarmsöppningen är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.