Organdonation, avliden donator

Senast ändrad 2015-11-24 av Karin Bergström IT-koordinator

Varje människa bör ha rätt att bestämma över sitt liv! Ofta kan vi påverka det och finna vägen till en meningsfull tillvaro.

För en del begränsas livssituationen högst avsevärt av svår sjukdom som drabbat dem i hjärta, lungor, lever, bukspottskörtel eller njurar. Sjukdomen kanske binder dem till ett livslångt dialysberoende eller helt enkelt avslutar deras liv alldeles för tidigt. Transplantation kan vara det enda behandlingsalternativ som återstår.

Idag väntar 700-800 svenskar med allvarliga sjukdomar på en operation som ska ge dem ett nytt organ. Väntetiden för en njurtransplantation, med organ från en nyss avliden givare, är vid Sahlgrenska Universitets sjukhuset ungefär 2 år. Man kan också få en njure från en levande givare - någon nära släkting eller familjemedlem. Detta blir allt vanligare. Väntetiden för att få andra organ såsom hjärta, lever eller lunga kan variera, allt ifrån några få dagar till flera år. Dessa organ kommer från människor som nyss avlidit till följd av t ex en stor hjärnblödning och som, under sin livstid, givit uttryck för en vilja att donera sina organ efter sin död.

Det är alltid Din vilja som gäller!

Att donera sina organ efter sin död kan ge någon annan en möjlighet att leva vidare. Enklast är att muntligt tillkännage sin inställning. Man kan också fylla i ett Donationskort eller anmäla sig till Donationsregistret.

Donationskort och blankett för anmälan till Donationsregistret hittar du på Apoteket och på Socialstyrelsens hemsida!

Sahlgrenska universitetssjukhuset svarar för omhändertagandet av organ vid:

  • 32 sjukhus i Sverige
  • Samarbetar med Donationsansvarig Läkare lokalt
  • Har 24-tim jourberedskap, transplantationskoordinator och operationsteam
  • Är medlem i Scandiatransplant för utväxling av organ inom Skandinavien
  • Samarbetar med Eurotransplant och övriga Europa för utväxling av organ
  • Omhändertar organ från 40 - 60 donatorer per år. Sjuttio procent av dem har avlidit till följd av hjärnblödning, 75% är över 40 år (medianålder 50 år), 150 - 200 människor blir därigenom transplanterade. 

Vid frågor rörande donation, kontakta jourhavande transplantationskoordinator, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.Tel. 031 - 342 10 00.

Länkar:
www.socialstyrelsen.se
www.livsviktigt.se
www.livetsomgava.nu
www.scandiatransplant.org 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Organdonation, avliden donator är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.