Orgasmstörning

Senast ändrad 2015-10-12 av Siri Lindqvist Sjuksköterska

Orgasmstörning hos biologiska kvinnor

 

Innebär att en person har problem att få orgasm vid sexuell aktivitet. För att situationen ska kallas orgasmstörning måste problemet ha varat minst 6 mån och även innebära ett tydligt lidande för personen. Orgasmstörning innebär att något av följande sker inom närmast alla tillfällen av sexuell aktivitet:

  • Påtagligt fördröjd orgasm eller att orgasm inträffar påtagligt sällan eller aldrig.
  • Påtagligt nedsatt intensitet i orgasmen.

 

Det kan handla om ett livslångt tillstånd eller ett förvärvat. Ett förvärvat tillstånd innebär att funktionen har förändrats från ett tidigare normaltillstånd hos personen. Orgasmstörning kan också vara generell, det vill säga oavsett typ av stimulering och situation. Eller situationell, endast vid viss typ av stimulering, med vissa partners eller i en viss situation. Orgasmstörning kan också klassas som mer lindrig till svår.

 

Vård och hjälp

Orgasmstörning är sällan ett akut tillstånd utan behandlas inom öppenvården, till exempel på eller via en vårdcentral, ungdomsmottagning, gynekolog- eller barnmorskemottagning eller Sexualmedicinskt centrum (SMC).

 

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Orgasmstörning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Orgasmstörning ingår i tema Tema sexologi