Orkidektomi

Denna sida saknar än så länge innehåll. Vill du dela med dig av det du kan om ämnet? Klicka på knappen "Ändra" och börja skriv!

Orkidektomi innebär att en testikel opereras bort. Om kvarvarande testikel är intakt minskas inte förmågan att få barn, om den däremot har nedsatt funktion kan spermier sparas innan operationen och frysas ner. En testikelprotes kan läggas in i samband med operationen.

Operation

Före behandlingen

Förberedelser inför operation(avdelning). Du kommer att bli kallad för inskrivningssamtal en till tre veckor före operationen. I vissa fall sker inskrivningsamtalet dagen före operationen i samband med inläggningen. Inskrivningssamtalet innefattar blodprovstagning, EKG, samtal med avdelningsläkare, sjuksköterska och sjukgymnast. Du kommer även att få gå till operationsavdelningen för att träffa en narkosläkare. Dagen före operationen duschar du och tvålar in dig med en desinfektionsvamp vid två tillfällen med minst fyra timmars mellanrum. Du skall inte äta eller dricka efter klockan 24.00 kvällen före operationen.

Förberedelser inför operationen(mottagning) − Du kommer att kallas till ett samtal med en sjuksköterska på urologmottagningen. Är du > 60 år tas också ett EKG. − På preoperativt center får du prata med en narkosläkare och därefter gå till centrallaboratoriet för blodprovstagning. − Besöket beräknas ta 2-3 timmar − Kvällen före eller operationsdagens morgon ska du duscha och tvätta dig med en desinfektionssvamp (Descutan) som du får köpa på apoteket (bruksanvisning medföljer). Du får inte äta eller dricka efter klockan 24 kvällen före operationen. Operationsdagen På morgonen anmäler du dig i receptionen på urologmottagningen (om du inte ska opereras på Kvinnoklinikens operationsavdelning, se separat lapp). Därefter kommer en sjuksköterska att ta hand om dig och du får byta om till operationskläder.

Så går det till

Operationen görs under narkos och tar 45 minuter. Testikeln nås via ett snitt i ljumsken och testikeln tas bort .

Efter behandlingen

Vad händer efter operationen(avdelningen)? Du vaknar upp på uppvakningsavdelningen efter operationen där du ligger kvar ett par timmar. Så fort du har hämtat dig återkommer du till vårdavdelningen där du kommer att få äta och dricka som vanligt. Du kan ha en kateter i urinblåsan vilken tas bort efter några timmar. Hemgång sker under kvällen eller dagen efter operation. Vad händer när jag kommit hem? Om du fått en suspensoar som stöd, kan denna användas i två till tre dagar om så önskas. Duscha dagligen. Undvik bad i tre veckor. Om du inte har stygn som försvinner av sig själv får du en remiss till distriktssköterska för borttagning av dessa ca 12 dagar efter operation. Du kommer eventuellt att följas upp via onkologimottagningen. Undvik att lyfta tungt de första sex veckorna efter operation. Det kan bli aktuellt med sjukskrivning under denna tid.

 

Vad händer efter operationen(mottagningen)? Du vaknar upp på en uppvakningsavdelning där du ligger kvar ett par timmar. Så fort du har hämtat dig återkommer du till urologmottagningen. Har du fått en kateter i urinblåsan tas den bort efter några timmar. Det vanliga är att man kan åka hem under eftermiddagen, men i vissa fall kan man behöva stanna över natten på vårdavdelningen. Det är bra om någon kan hämta dig eftersom du inte får köra bil efter operationen. Vad händer när jag kommit hem? Om du fått en suspensoar som stöd, kan denna användas i två till tre dagar om så önskas. Duscha dagligen. Undvik bad i tre veckor. Om du inte har stygn som försvinner av sig själv får du en remiss till distriktssköterska för borttagning av dessa ca 12 dagar efter operationen. Du kommer eventuellt att följas upp via onkologmottagningen. Undvik att lyfta tungt de första sex veckorna efter operation. Det kan bli aktuellt med sjukskrivning under denna tid. Vid frågor och/eller problem kan du ringa till urologmottagningen

Komplikationer och risker

Om du får problem efter operationen får du höra av dig till oss på urologen. Vid frågor eller problem inom ett dygn efter du kommit hem hör du av dig till avdelning 17 eller till avdelning 30.

Om det uppstår frågor eller problem senare än ett dygn efter din hemkomst kontaktar du urologmottagningen.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Orkidektomi är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.