Ortos

Kallas också Stödbandage

Senast ändrad 2016-10-05 av Carina Larsson Kommunikatör

En ortos är ett stödjande förband som används för att stabilisera olika kroppsdelar. Det finns flera olika slags ortoser. Vilken sort som ska användas beror på vad som är målet med behandlingen. 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Ortos är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.