Ospecificerad ätstörning

Kallas också Atypisk ätstörning, Ätstörning UNS

Senast ändrad 2015-06-02 av Anne-Line Solberg Specialistpsykolog / Sektionsledare

Ätstörning UNS står för ätstörning utan närmare specifikation och benämns ibland också ospecificerad ätstörning. Diagnosen beskriver en ätstörning där det förekommer symtom som vid anorexia nervosa eller bulimia nervosa, men inte i sådan omfattning att kriterierna för någon av dessa ätstörningar uppfylls. Ätstörning UNS uppfattas ibland som en mindre allvarlig ätstörning men tillståndet kan precis som anorexia nervosa och bulimia nervosa medföra allvarliga medicinska komplikationer och psykologiskt lidande. Vid ätstörning UNS är självkänslan starkt påverkad av vikt och kroppsform  och personen är upptagen av tankar om mat och ätande. Ätstörning UNS är den vanligaste formen av ätstörning. Förekomsten av ätstörning UNS är förmodligen minst lika vanlig som anorexia nervosa och bulimia nervosa tillsammans.

Hetsätningsstörning, som också kallas BED (binge eating disorder) hör för närvarande hemma under diagnoskategorin ospecificerad ätstörning, men kommer bli en egen diagnos när ett nytt diagnossystem börjar användas inom kort. Hetsätningsstörning innebär att man har perioder då man hetsäter, men utan att man kompenserar efteråt genom att exempelvis kräkas. Hetsätningsstörning är ofta kopplad till övervikt.

Ortorexi är ett begrepp som ofta används för att beskriva en tvångsmässig upptagenhet av att upprätthålla en hälsosam livsstil, genom sträng kontroll på bland annat mat och träning. Ortorexi är inte en vedertagen diagnos, men ger sig ofta uttryck som en form av ospecificerad ätstörning.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Ospecificerad ätstörning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Ospecificerad ätstörning ingår i tema Tema psykiatri