Ögonkontroller för barn med ledinflammation

Senast ändrad 2016-12-19 av Fanny Fasth Verksamhetsassistent

Barn med ledinflammationer har ökad risk för irit, det vill säga inflammation av iris (regnbågshinnan) i ögat. Iris är den färgade vävnaden (blå, brun, grön) som omger pupillen. Risken för irit är olika stor vid olika typer av ledinflammationer. De flesta barn med ledinflammation får aldrig irit, några får det periodvis och ett fåtal får mer långdragna iriter.

Den typ av irit som ses i samband med ledinflammationer i barndomen ger mer diskreta symptom än andra typer av iriter. De symptom som kan förekomma är: rodnad av ögonvitan, ljuskänslighet, värk i ögat och dimsyn. Pupillen kan bli liten och om iris fastnar vid ögats lins kan pupillen bli kantigt oregelbunden istället för rund. Kladdig i ögat är inget symptom vid irit.

Före undersökningen

Trots att symptomen ofta är lindriga är det viktigt med tidig behandling, bland annat för att förhindra sammanväxningar mellan iris och ögats lins.

Vi kommer därför att kalla ditt barn för regelbundna ögonundersökningar; i början var tredje månad, senare varje halvår.

Vid eventuell irit blir kontrollerna tätare. Vi brukar avsluta kontrollerna vid 12 års ålder om allt ser bra ut.

Så går det till

Vid besöken på ögonmottagningen testas först synskärpan. Därefter undersöker läkaren ögats främre delar med hjälp av ett mikroskop och ögonbotten med hjälp av en speciell lampa. Undersökningen tar oftast bara några minuter, men ibland behöver pupillerna vidgas med ögondroppar. Det tar 30 minuter för dropparna att verka.

Irit behandlas med kortisondroppar och ofta även med pupillvidgande droppar för att förhindra sammanväxningar mellan iris och lins.

Om någon av nämnda symptom upptäcks bör ögonsjukvården kontaktas.

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Ögonkontroller för barn med ledinflammation är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.