Övervakning av nyfödda barn

Senast ändrad 2017-02-10 av Ann-Sofie Soffi Petersson Infomaster

Övervakning av sjuka nyfödda och för tidigt födda barn

Många av de barn som vårdas på neonatalavdelning har någon form av extra övervakning under kortare eller längre tid. Det kan handla om EKG, pulsövervakning, syrgasgasmättnad i blodet, andningsfrekvens, blodtrycksmätning och temperaturmätning. Med hjälp av elektroder som sätts på bröstkorgen och en mätare på handen eller foten kan barnets värden visas både på en monitor samt via en centralövervakning på expeditionen. Det går även att koppla övervakningen till personsökare, som bärs av en personal, så att barnet har möjlighet att vistas på ett föräldrarum när barnet är tillräckligt stabilt. I vissa fall kan det räcka med att övervakas med ett så kallat apnélarm som larmar om barnet gör andningsuppehåll. 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Övervakning av nyfödda barn är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.