Pleuravätska

Senast ändrad 2015-04-28 av Anders Johansson Webbstrateg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Pleurautgjutning (vätska i lungsäcken) innebär att det finns mer vätska än vad som är normalt i lungsäcken. Den ökade vätskeansamlingen kan finnas på ena lungsidan eller på båda sidorna. Det finns många orsaker till ökad mängd vätska i lungsäcken/lungsäckarna. Oftast ligger infektion, hjärtsvikt, elakartad sjukdom eller blodproppar i lungkärlen bakom.

Bland de elakartade sjukdomarna som kan sprida sig i lungsäcken är lungcancer och bröstcancer vanligast. En elakartad sjukdom som har sitt ursprung från lungsäcken är malignt mesoteliom. Det är en ovanlig och svårbehandlad tumörsjukdom.

Symtom vid pleurautgjutning kan vara andfåddhet, smärta eller tryckkänsla över bröstkorgen samt feber.

Så ställs diagnosen

Utredning av orsaken till ökad mängd pleuravätska kan innefatta, förutom röntgenundersökning, också så kallad pleuratappning (torakocentes, pleurapunktion). Vätskan som utsuges kan skickas på olika undersökningar såsom odling, cellanalys m.m. Ibland önskar man om möjligt ta ett vävnadsprov från lungsäcken, då kan så kallad torakoskopi eller transtorakal punktion utföras.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Pleuravätska är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Pleuravätska ingår i tema Tema lungmedicin