Partiell amputation av penis

Denna sida saknar än så länge innehåll. Vill du dela med dig av det du kan om ämnet? Klicka på knappen "Ändra" och börja skriv!

Operationen görs på grund av peniscancer och innebär att penis kortas när tumören tas bort.

Operation

Före behandlingen

Du kommer att bli kallad för inskrivningssamtal en till tre veckor alternativt dagen före operationen. Inskrivningssamtalet innefattar blodprovstagning, EKG, samtal med avdelningsläkare och sjuksköterska. Du kommer även att besöka operationsavdelningen där du träffar en narkosläkare. Kvällen före operationen duschar du och tvålar in dig med en desinfektionsvamp vid två tillfällen med minst fyra timmars mellanrum. Du skall inte äta eller dricka efter klockan 24 kvällen före operationen.

Så går det till

Operationen görs under narkos eller i ryggbedövning och tar ca en timma. Kirurgen avlägsnar den del av penis som är angripen av tumör.

Efter behandlingen

Efter operation ligger du på en uppvakningsavdelning för extra observation några timmar innan du kommer tillbaka till vårdavdelningen. För att motverka sårsmärtor får du vid behov tabletter eller sprutor. Det är ovanligt med svårare smärtor Vid operationen har du fått en urinvägskateter som oftast tas bort efter någon dag. Du får äta och dricka som vanligt efter operationen. För att undvika sänglägeskomplikationer som t ex lunginflammation och blodproppar förväntar vi oss att du kommer upp ur sängen under operationsdygnet. Oftast går du hem dagen efter operationen.

Tvätta operationssåret dagligen med handdusch för att undvika sårinfektioner. Tänk på att dra tillbaka eventuellt överskott av hud. Detta görs från dag ett efter operation. För att minska risken för svullnad och blödning ska penis om möjligt ligga uppåt mot buken. Du blir kallad per brev till återbesök hos doktorn sex veckor efter operation.

Komplikationer och risker

Om du får problem efter operationen får du höra av dig till oss på urologen. Vid frågor eller problem inom ett dygn efter du kommit hem hör du av dig till avdelning 30 eller avdelning 17.

Om det uppstår frågor eller problem senare än ett dygn efter du kommit hem kontaktar du urologmottagningen.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Partiell amputation av penis är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.