Påsdialys

Kallas också Peritonealdialys

Senast ändrad 2016-11-14 av Britt-Marie Akre Administratör, vård

En egenvårdsbehandling som man sköter själv med stöd från PD-mottagningen.

Njurarnas huvudsakliga uppgift är att rena blodet från slaggprodukter och att avlägsna vatten ur kroppen. När man har  njursvikt klarar njurarna inte av det och slaggprodukter och vatten stannar kvar i kroppen. Det finns två typer av dialys, bukdialys och bloddialys. Här får du information om hur bukdialys går till.

Bukdialys är förstahandsval vid dialysbehandling. Det är en behandling som görs varje dag, blodet renas löpande och vatten avlägsnas från kroppen regelbundet vilket påminner om hur friska njurar fungerar.

Före behandlingen

En kateter gjord av silikon opereras in i bukhålan. Detta görs med titthålsteknik. Inskrivning på njurmedicinsk vårdavdelning sker dagen före operationen och hemgång dagen efter operation. Uppföljning efter operationen sker på PD mottagningen.

Så går det till

Bukhinnan används för att reda blodet och fungerar som ett filter för slaggprodukter och vatten. Genom katetern i bukhålan fyller man i allmänhet på två liter dialysvätska. Dialysvätskan ligger i bukhålan mellan 4-8 timmar och byts ut fyra gånger om dagen. Alternativ till detta är en maskin som gör bytena automatiskt under natten.

Komplikationer och risker

Bukdialys passar bra för de allra flersta som behöver dialysbehandling. Fördelen är att den lilla njurfunktion som du har kvar behålls längre än när man har bloddialys..

 

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Påsdialys är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Påsdialys ingår i tema Tema njurmedicin