Personcentrerad vård

Senast ändrad 2015-10-09 av Pia Ram Verksamhetsutvecklare

Personcentrerad vård, som har visat sig framgångsrik inom somatisk slutenvård, har mycket gemensamt med Integrerad Psykiatri. Båda interventionerna syftar till att öka patienters delaktighet och inflytande över sin vård.

Personcentrerad psykosvård (Person Centered Psychosis Care - PCPC) innehåller inslag av både Personcentrerad vård och Integrerad Psykiatri. Slutenvården kommer att organiseras på ett sådant sätt att fokus läggs på patientens upplevelse av situationen och förutsättningar att vara medansvarig i upplägg och genomförande av sin vård. 

Personcentrerad psykosvård införs vid Psykiatri Psykos heldygnsavdelningar i flera steg. Första steget är utbildning för personal. Utbildningen sker i samarbete med Psykiatri Psykos egna experter i Integrerad Psykiatri och med experter på Personcentrerad vård vid Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC). Andra steget är att implementera Personcentrerad psykosvård vid klinikens fyra heldygnsavdelningar.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Personcentrerad vård är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.