Personlig vård

Inom vården används ofta begreppet personlig vård, det kan bland annat innefatta:

  • äta, dricka
  • förflyttning
  • toalettbesök
  • på-avklädning
  • personlig hygien
  • övrig kroppsvård
Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Personlig vård är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.