PET/CT

Kallas också positronemissionstomografi/computed tomography

Senast ändrad 2016-04-25 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

PET står för PositronEmissionsTomografi, och kombineras med CT (Computed Tomography, även kallat datortomografi, "skiktröntgen"). Denna teknik används för att skapa bilder där sjukdomstillstånd som påverkar ämnesomsättningen lokalt i kroppen kan studeras. Principen är att ett radioaktivt märkt spårämne injiceras och tas upp i vävnaderna, varefter radioaktiviteten kan lokaliseras med hjälp av PET-detektorn kombinerad med en röntgenundersökning, som ger en god bild av de anatomiska förhållandena. Olika ämnen kan användas som bärare av den radioaktiva märkningen, som i samtliga fall måste ge positronstrålning för att kunna användas. På SU använder vi i dagsläget enbart glukos (socker) som märks med radioaktivt Fluor.

Sockret tas upp i större utsträckning i vävnader som har hög ämnesomsättning även i vila, såsom hjärna, hjärta m.m., men även i vävnader som har en sjukligt hög ämnesomsättning, såsom tumörvävnad eller vävnader som är inflammerade eller infekterade.

Personalen som tar hand om dig är biomedicinska analytiker eller röntgensjuksköterskor. Det finns radio i rummet som du kan få lyssna på och om du vill ha något sällskap med dig går det bra.

Före undersökningen

Själva undersökningen tar ca 3 timmar inklusive förberedelser. För att få bra bilder är det viktigt att du har fastat 6 timmar  och unvikit fysisk ansträngning närmaste dygnet. Personalen kan behöva ge dig en dos betablockerande läkemedel i samband med undersökningen för att minska upptag i s.k. "brun" fettväv, som finns naturligt i kroppen.

Så går det till

När du anländer till mottagningen får du komma in på ett vilrum. Där får du ta av dig eventuella metallföremål och lägga dig så bekvämt det går på en undersökningsbrits. Information om undersökningen och om strålning ges och personalen sätter en venkateter(nål) och tar ett blodsockervärde. Efter det får du dricka röntgenkontrast utspätt med vatten och sedan får du en intravenös injektion av det radioaktivt ämnet. Efter injektionen är det viktigt att du ligger stilla och vilar så att inte musklerna tar upp det radioaktiva ämnet. Det är även viktigt att du är varm och inte fryser. Efter ungefär en timme ombeds du att gå på toaletten och tömma blåsan så att blåsan är tömd inför bildtagning.

Därefter är det dags för bildtagning. På kamerarummet får du ligga på en plan brits med en filt på dig och personalen på kameran positionerar dig för undersökningen med hjälp utav en laser. Britsen kommer först rör sig lite snabbare två gånger genom PET-kameran och sedan kommer britsen långsamt stega sig igenom ytterligar en gång. Det är väldigt viktig att du ligger stilla och inte rör på dig under hela undersökningen. Personalen kan hela tiden höra och se dig med hjälp utav mikrofoner och kameror som finns inuti PET-kameran. När bilden är klar tittar personalen att kvalitén på bilden är god innan du får gå hem.

Ibland har remitterande läkare bett om en diagnostisk CT, med eller utan röntgenkontrast, i samband med PET-undersökningen. Detta görs i sådana fall efter PET-bilden är klar.

Efter undersökningen

PET-CT används i huvudsak vid utredning och uppföljning av flertalet tumörsjukdomar, samt en del inflammatoriska sjukdomar. PET-CT har en mycket god förmåga att upptäcka avvikelser, men tolkningen av resultaten ställer höga krav, bl.a. eftersom många vävnader i kroppen har naturligt hög signal. På SU bedöms PET-CT undersökningarna alltid av två läkare tillsammans, en nuklearmedicinare, som är särskilt kunnig inom PET-delen av undersökningen, och en röntgenläkare, som är särskilt kunnig inom CT-delen av undersökningen. Den diagnostiska säkerheten ökar och de behandlande läkarna får bättre underlag för sina bedömningar i utredning och behandling av sina patienter.

Komplikationer och risker

Barn eller gravida ska inte följa med dig på undersökningen. Du bör också undvika nära kontakt (mindre än 1 meter) med gravida och barn eller tonåringar de första tre timmarna efter undersökningen är klar. 

Om du själv är gravid eller ammar vill vi att du kontaktar oss. 

Har du några frågor eller funderingar, prata gärna med oss så löser vi det tillsammans på bästa sätt.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver PET/CT är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

PET/CT ingår i tema Tema klinisk fysiologi