Planering inför operation eller ingrepp

Senast ändrad 2016-05-27 av Charlotta Andersson Sjuksköterska

När du står under Waranbehandling och skall genomgå en operation eller undersökning kan PK värdet behöva justeras för att minska blödningsbenägenheten under ingreppet.

 

Vid mindre ingrepp /undersökningar kan det räcka med att ha ett relativt nytt PK värde. Som exempelvis tandingrepp, hud ingrepp...

Före undersökningen

Det är alltid den som skall utföra ingreppet som bedömer vilket PK värde som är önskvärt för just det specifika ändamålet. När du tagit reda på vilket PK värde som önskas för att kunna utföra ingreppet, meddela då oss så snart som möjligt, så hjälper vi till med eventuell dosjustering.

Ta alltid nytt PK prov en vecka före ingreppet för att vi skall hinna med en eventuell justering. Om det önskats endast ett nytt PK prov inför ett mindre ingrepp/ undersökning räcker det med att du tar provet 1-3 dagar före, så du hinner få aktuellt PK värde per post.

Vid längre tids uppehåll med Waran minskar ditt proppförebyggande skydd och det kan då komma att bli aktuellt med kompletterande antikoagulantia i injektion/ "sprut form" under en period tills PK värdet återigen ligger terapeutiskt.

 

Så går det till

När vi fått in samtliga uppgifter:

  1. datum för ingreppet
  2. önskat PK 
  3. aktuellt PK värde

Iordningställer vi ett nytt PK brev med instruktioner om uppehåll och återstart med Waran.

Om behov finns av Recept på "sprutor" under en kortare period förskriver AK-mottagningen detta. Om beslut tagits om längre tids behandling med "sprutor" istället för Waran är det behandlande läkare som förskriver detta.

Sprutorna är färdigfyllda och injiceras subcutant, vilket innebär att man tar sprutan i underhudsfettet på magen kring naveln. Variera injektionsställe för att minska små förhårdnader i huden. Det kan uppkomma små blåmärke efter injektionen som är ofarliga.

 

Efter undersökningen

Följ ordinationen på PK brevet.

Vanligtvis sker återstarten av Waran behandlingsdagens kväll enligt PK brevets ordination, men kontrollera alltid med behandlande läkare om det går bra att återstarta med Waran igen så det inte tillstött några förändringar.

Om du har sprutor ska du ta dessa parallellt med Waran tills PK värdet ligger terapeutiskt, vi meddelar efter nästa provtagning fortsatt besked.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Planering inför operation eller ingrepp är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.