Plasmaclearance

Senast ändrad 2016-11-16 av Britt-Marie Akre Administratör, vård

Njurarna spelar en viktig roll i att upprätthålla en stabil inre miljö (homeostas) för optimal cellfunktion genom att:
 

Reglera kroppsvatten och elektrolyter
Reglera syra-bas-balans
Utsöndra metabola slaggämnen och toxiner
Endokrina funktioner t ex syntes av vitamin D, erytropoetin (EPO), renin

Nedsatt njurfunktion leder alltså till rubbningar i vatten-, elektrolyt- och syra-bas-balans, ansamling av slaggämnen samt påverkad mineralomsättning, bildning av röda blodkroppar och blodtryckskontroll.

Så går det till

Bedömning av njurfunktion gör bäst genom att mäta filtrationshastigheten i glomeruli (GFR). I praktiken görs detta genom att mäta plasma-clearance av en markörsubstans som utsöndras via glomerulär filtration i njurarna, t ex iohexol eller 51Cr-EDTA (remiss till klinisk fysiologi).

Att mäta GFR är dock resurs- och tidskrävande. GFR kan istället skattas (estimeras, eGFR) med tillräckligt bra noggrannhet med hjälp av formler som är baserade på plasmakoncentrationen av kreatinin och/eller cystatin C.

Faktorer som påverkar S-kreatinin (muskelmassa, intag av kött, protein- eller kreatintillskott) eller cystatin C (graviditet, medicinering med kortikosteroider, thyroideasjukdomar, vissa maligna sjukdomar) bör beaktas vid beräkning av eGFR.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Plasmaclearance är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.