Plaströr i örat

Kallas också Mellanöredränage

Senast ändrad 2016-03-29 av Axel Håkansson ST-läkare, ÖNH-Sahlgrenska

Efter en öroninflammation eller kraftig förkylning bildas ofta vätska i mellanörat som vanligtvis försvinner av sig själv. Hos barn som inte själva kan blåsa upp luft i örat via örontrumpeten kan vätskan kvarstå en längre tid och hörseln blir då nedsatt. Ett plaströr kan då sättas in i trumhinnan och fungera som en tryckutjämnande "ventil" tills örontrumpeten luftar sig normalt igen. Plaströrsbehandling kan även vara till nytta hos barn med täta öroninflammationer eller för barn som har svårt att öppna luftpassagen till örat, exempelvis vid läpp-, käk-och gom-spalt.

Så går det till

Operationen utförs i narkos. Läkaren gör ett hål i trumhinnan och sätter in ett plaströr. Efter ingreppet är man kvar på uppvakningsavdelningen några timmar innan hemgång.

Efter behandlingen

Det gör vanligen inte ont i öronen efter operationen/rörsättningen. Om Ditt barn visar tecken på att ha ont räcker det oftast att ge paracetamol (t ex Alvdon®) eller ibuprofen (t ex Ipren®).Barn som varit sövda kan vara illamående och ostadiga under några timmar och behöver ibland ta det lugnt resten av dagen. Dagen efter ingreppet kan barnet återgå till skola/förskola. I samband med operationen skrivs ett recept på örondroppar.

Vanligtvis behövs inget särskilt skydd eller restriktioner vid bad, dusch eller normal vattenlek. Om barnet dyker kan vatten pressas in genom röret. Då kan det göra ont i örat och det finns en ökad risk för infektion. Om barnet ska dyka rekommenderas öronproppar som kan köpas på apoteket.

Rörens funktion kommer att kontrolleras ca 3 månader efter operationen. Om rören satts på grund av hörselnedsättning görs även hörselkontroll. Därefter görs årliga kontroller tills öronen tillfrisknat. De flesta rör stöts ut av sig självt inom 8-18 månader utan att föräldrar eller barn noterar det.

Komplikationer och risker

Blödning från örat är ofarligt men kan ibland uppstå i samband med ingreppet eftersom det finns blodkärl i trumhinnan.Om det blöder kan du använda örondroppar.

Två till tre dagar efter rörsättningen kan det normalt komma vätska från hörselgången. Rinner det längre tid eller om det börjar rinna senare är det tecken på infektion i örat. Detta kan komma i samband med en förkylning och drabbar de flesta barn med rör vid något tillfälle. Är barnet opåverkat kan man som förälder själv behandla flytningen med örondroppar. Upphör flytningen behöver du inte göra något mera. Om flytningen fortsätter kontaktar Du öron-, näs- och halsmottagningen för en bedömning. Har barnet flytning och är allmänpåverkat och har feber kontaktas läkare. Antibiotika kan behöva sättas in.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Plaströr i örat är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Plaströr i örat ingår i tema Tema öron- näs- och halssjukvård