Pleuratappning

Kallas också Torakocentes

Torakocentes d.v.s. tappning av vätska i lungsäcken är ett enkelt ingrepp som utförs av en lungläkare.

Före behandlingen

Blodförtunnande medel ska sättas ut enligt läkarordination.  

Så går det till

Ingeppet kan utföras antingen i sittande eller liggande ställning. Ofta används en ultraljudsapparat för att lokalisera vätskan. Huden tvättas noga före undersökningen och därefter lägger läkaren lokalbedövning. Tappningen av vätskan sker via en nål som är kopplad till en slang eller påse.

Efter behandlingen

Efter ingreppet får du vila en timma och därefter görs oftast en kontrollröntgen av lungan före hemgång. Sammanlagd tid för hela undersökningen är cirka 2 timmar.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Pleuratappning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Pleuratappning ingår i tema Tema lungmedicin