Polands syndrom

Senast ändrad 2016-08-28 av Susanna Andersson Administratör, vård

Polands syndrom är en ovanlig och sällsynt medfödd defekt som inte har några genetiska, etniska eller geografiska faktorer. Polands syndrom drabbar cirka ett barn av
20 000-30 000 födda och är tre gånger vanligare hos pojkar än flickor.

Defekten innebär att stora bröstmuskeln (pectoralis major) saknas på ena sidan. Detta gäller ofta även mindre bröstmuskeln (pectoralis minor). Hos kvinnor är det vanligt att det ena bröstet blir underutvecklat eller inte utvecklas alls. Svårighetsgraden av Polands syndrom skiljer sig från person till person

Behandlingsalternativ

Muskeln kan ersättas av ett silastic implantat precis som vid trattbröst. Hos oss inom plastikkirurgin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset korrigeras defekten vanligen i de sena tonåren.

Målsättningen med rekonstruktiv plastikkirurgi hos patienter med Polands syndrom är att förbättra form och utseende så långt det är möjligt, även om en normalisering inte är möjlig.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Polands syndrom är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Polands syndrom ingår i tema Tema plastikkirurgi