Polyarteritis nodosa

Senast ändrad 2015-11-30 av Maj Jonnestedt chefssekreterare

Polyarteritis nodosa (PAN) tillhör gruppan vaskulitsjukdomar. Orsaken till sjukdomen är inte känd.

Så ställs diagnosen

Den karatäriseras av inflammation i de medelstora pulådrorna (artärerna). Cirkulationen försämras och kärlen kan utvidgas eller brista. Symtomen orsakas av skador i de organ som drabbas, till exempel nerver, muskler, tarm eller njurar.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Polyarteritis nodosa är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.