Polymyosit

Senast ändrad 2015-11-30 av Maj Jonnestedt chefssekreterare

Polymyosit ingår i sjukdomsguppen idiopatisk (orsaken okänd) myosit där också dermatomyosit och inklusionskroppsmyosit ingår.

Polymyosit (poly = många, myosit = muskelinflammation) är en kronisk inflammatorisk muskelsjukdom.

Så ställs diagnosen

Sjukdomen karaktäriseras av muskelsvaghet och inflammation i muskelvävanden. Orsaken till sjukdomen är inte känd. Symtomen är muskelsvaghet, som oftast kommer smygande under några veckor upp till månader. Muskelstyrka och funktion i framför allt lår- och överarmsmuskler försämras successivt. Ofta är uthålligheten mer nedsatt än muskelkraften.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Polymyosit är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.