POX-screening

Kallas också Pulsoximetri

Senast ändrad 2016-11-08 av Ingela Svensson Sektionsledare

Innan ett nyfött barn lämnar BB eller förlossningen mäts syremättnaden i barnets blod. Undersökningen kallas pulsoxymetri, POX.

Så går det till

POX-undersökningen innebär att en mjuk sensor först lindas kring höger hand på bebisen och sedan kring en av fötterna. Undersökning går snabbt, är smärtfri och innebär ingen påverkan på barnet.

Den mjuka sensorn är kopplad till en mätapparat som direkt visar hur stor syremättnaden i barnets blod är. Ett normalt värde ligger mellan 95 och 100 procent, och skillnaden mellan mätningen i handen och foten får inte vara större än tre procentenheter.

För låg syremättnad eller för stor skillnad mellan hand och fot signalerar att något är fel och att barnet behöver utredas vidare, med exempelvis barnhjärtultraljud.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver POX-screening är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

POX-screening ingår i tema Tema förlossning