Prematur ejakulation

Senast ändrad 2015-10-12 av Siri Lindqvist Sjuksköterska

Prematur ejakulation (tidig utlösning)

Kallas också tidig utlösning. Innebär att en person oftast eller alltid har svårt att kontrollera sin utlösning och upplever det som ett problem eller lidande. Det kan handla om återkommande perioder i livet då detta sker eller ett ihållande tillstånd. För att det ska handla om ett medicinskt problem kan besvärens beskrivas som:

  • Ejakulation sker inom en minut efter penetration och innan personen önskar det.
  • Besvären uppstår vid närmast varje tillfälle och har pågått i mer än 6 månader.
  • Besvären innebär ett betydande lidande för personen.

Det kan handla om ett livslångt tillstånd eller ett förvärvat. Ett förvärvat tillstånd innebär att funktionen har förändrats från ett tidigare normaltillstånd hos personen. Prematur ejakulation kan också vara generell, det vill säga oavsett typ av stimulering och situation. Eller situationell, endast vid viss typ av stimulering, med vissa partners eller i en viss situation. Prematur ejakulation kan också klassas som mer lindrig till svår. Till exempel lindrig prematur ejakulation; utlösning 30-60 sekunder efter penetration till. Svår prematur ejakulation; ejakulationen inträffar före penetration, i anslutning till eller inom 15 sekunder av penetration.

 

Orsaker

Det finns många tänkbara förklaringar till varför en person har prematur ejakulation. Vanliga orsaker är bland annat ålder, relationsproblem eller stark stress. Det kan också vara en effekt av droger eller alkohol. Det kan också bero läkemedelsbehandling eller ett medicinskt tillstånd. Det ska du i så fall diskutera med din läkare eller sjuksköterska och inte avsluta ordinerad behandling på eget initiativ.

 

Vård och hjälp

Prematur ejakulation är inte ett akut tillstånd utan behandlas inom öppenvården, till exempel på eller via en vårdcentral eller din behandlande läkare eller sjuksköterska, ungdomsmottagning eller Sexualmedicinskt centrum (SMC).

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Prematur ejakulation är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Prematur ejakulation ingår i tema Tema sexologi