Pricktest

Pricktest utförs som komplement till din sjukhistoria för att undersöka om du är allergisk mot något ämne. Den vanligaste typen av allergi beror på att kroppen bildat en speciell typ av antikroppar, IgE-antikroppar, mot ämnen som förekommer exempelvis i pollen, födoämnen, sekret från husdjur eller i arbetsmiljön.

Före undersökningen

Mediciner som innehåller antihistamin kan påverka resultatet av testet så att det är viktigt att du berättar om du använder eller nyligen använt sådana mediciner.

Så går det till

Små droppar som var och en innehåller en liten mängd av ett allergiframkallande ämne placeras på insidan av din underarm. Därefter görs ett litet stick ytligt i huden genom dropparna med en lansett.  Vid allergi för ett ämne brukar det bli svullet, rött och börja klia där lösningen med ämnet har droppats på huden. Reaktionen avläses efter ungefär 15 minuter. En reaktion på pricktestet kan förekomma trots att du inte reagerar med besvär på ämnet i fråga.

Efter undersökningen

Du får veta resultatet av undersökningen direkt på mottagningen av din läkare.

Komplikationer och risker

Undersökningen gör inte särskilt ont och du mår som vanligt efteråt.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Pricktest är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.