Prostatacancer

Senast ändrad 2016-05-12 av Johan Stranne Överläkare

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män, och ju tidigare den behandlas, desto större är chansen att man blir botad. Det är ovanligt att bli sjuk före 50-årsåldern. Om man får prostatacancer har man fått en cancertumör i prostatakörteln, som ligger runt urinröret och som har till uppgift att bilda transportvätska åt spermierna.

Majoriteten av män med prostatacancer har inte några symptom. Har man besvär med att kissa behöver det inte bero på att man har cancer, utan detta är snarare ett tecken på godartad prostataförstoring.

Behandlingsalternativ

Det finns en rad olika behandlingar vid prostatacancer och vilken behandling som väljs beror på var tumören sitter, hur långt framskriden sjukdomen är, hur snabbt tumören växer, hur gammal patienten är, om cancern spridit sig osv.

Om tumören är liten och växer långsamt kan man vänta med att sätta in behandling, särskilt om patienten är äldre. Patienten får istället komma på regelbundna kontroller. Stiger PSA får behandling sättas in.
Om behandling behövs och tumören är begränsad till själva prostatan kan man göra en så kallad radikal prostatectomi, då hela prostatakörteln opereras bort. Det går också stråla bort tumören. Vid PSA - stegring efter en operation eller strålbehandling kan hormonbehandling sättas in.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Prostatacancer är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Prostatacancer ingår i tema Tema cancer