Protes och ortosjouren

Senast ändrad 2018-01-16 av Leif Augustsson Systemadmin

Öppettider: Vardagar 10:00 – 12:00

Reparationsjouren är en kostnadsfri tjänst vi på ortopedteknik erbjuder våra patienter för att snabbt kunna reparera förskriven produkt och säkerställa så god funktion som möjligt.

 

Före behandlingen

Jouren är till för dig som behöver reparera ditt trasiga hjälpmedel som förskrivits av Ortopedteknik. Om du behöver göra ändringar på din protes eller ortos på grund av skav eller tryck behöver ni boka en tid för justering.

Så går det till

För besök på jouren behövs ingen tidbokning. Anmäl dig i kassan så får ni hjälp. Flödet av patienter och typ av reparation kan variera kraftigt så det kan bli en stunds väntan. Behovet av service på hjälpmedlet bedöms och vi informerar om det går att åtgärda medan du väntar eller om du behöver lämna ditt hjälpmedel för att hämta senare.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Protes och ortosjouren är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.