Protes och ortosjouren

Senast ändrad 2016-05-18 av Leif Augustsson Planeringsassistent

Öppettider: Vardagar 08:00 – 12:00

Reparationsjouren är en kostnadsfri tjänst vi på ortopedteknik erbjuder våra patienter för att snabbt kunna reparera förskriven produkt och säkerställa så god funktion som möjligt.

 

Före behandlingen

Jouren är till för dig som behöver reparera ditt befintliga hjälpmedel som förskrivits av Ortopedteknik. Om du behöver göra ändringar på din protes eller ortos så ska ni boka en tid för justering.

Så går det till

För besök på jouren behövs ingen tidbokning. Anmäl dig i kassan så kommer du tas emot av behörig personal. Flödet av patienter och typ av reparation/justering kan variera kraftigt så det kan bli en stunds väntan. Skadan/justeringen bedöms och vi kommer överens om du kan vänta eller hämta ditt hjälpmedel senare.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Protes och ortosjouren är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.