PSA-prov

Senast ändrad 2016-05-12 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

PSA (prostata specifikt antigen) är ett blodprov . PSA kommer från körtelcellerna i prostata. Vid prostatacancer och vid godartad prostataförstoring finner man förhöjda värden av PSA i blodet. Vid prostatacancer ”läcker” PSA ut i blodet i större omfattning än vid godartad förstoring. Ett förhöjt värde behöver absolut inte betyda att man har prostatacancer. Det är mycket vanligare att man har ett högt PSA på grund av godartad förstoring än prostatacancer. PSA stiger också med åldern.

PSA-prov används för att hitta prostatacancer och för att kontrollera patienter som har eller har haft prostatacancer.

Orsaker till förhöjt PSA:

  • Godartad prostataförstoring
  • Prostatacancer
  • Prostatit (inflammation i prostata)
  • Urinvägsinfektion
  • Kateter i urinblåsan
  • Efter cellprovtagning från prostata 

Före undersökningen

Det råder delade meningar om när, hur och om en nyupptäckt prostatacancer skall behandlas. Det är därför en fördel om man tänkt igenom och diskuterat följderna av ett förhöjt PSA värde innan provet tas.

Så går det till

PSA (prostata specifikt antigen) är ett blodprov

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver PSA-prov är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

PSA-prov ingår i tema Tema urologi