PSA-prov

Senast ändrad 2017-09-04 av Elin Axén Överläkare

PSA betyder prostataspecifikt antigen. PSA produceras i körtelcellerna i prostata och utsöndras i sädesvätskan. Alla sjukdomar i prostata kan ge förhöjda värden av PSA i blodet och ett förhöjt värde betyder inte att man har prostatacancer. Det är mycket vanligare att man har ett högt PSA på grund av godartad förstoring än prostatacancer. PSA stiger också med åldern.

PSA-prov används för att hitta prostatacancer och för att kontrollera patienter som har eller har haft prostatacancer.

 

Före undersökningen

PSA gör det möjligt att upptäcka prostatacancer mycket tidigt. Många män med tidig prostatacancer blir aldrig sjuka av den efter som den tillväxer långsamt. Behandling mot prostatacancer kan ge biverkningar i form av urinläckage och impotens. Innan man kontrollerar sitt PSA bör man tänka igenom vad det innebär och gärna läsa Socialstyrelsens broschyr ”Om PSA-prov för att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede – fördelar och nackdelar”, länk finns nedan.

 

Så går det till

PSA (prostata specifikt antigen) kontrolleras genom blodprov

 

Länk till Socialstyrelsen:
Om PSA-prov – för att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede – fördelar och nackdelar

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver PSA-prov är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

PSA-prov ingår i tema Tema urologi