Psoriasis

Kallas också psoriasis vulgaris

Psoriasis är en sjukdom som förekommer hos 2-3 % av befolkningen. Många, men inte alla, har en eller flera släktingar som också har psoriasis. Det vanligaste är att psoriasis debuterar vid 15-40 års ålder. De typiska hudutslagen kännetecknas av rodnade, välavgränsade fläckar som fjällar. Fläckarna varierar i storlek och kan förekomma var som helst på kroppen. Ofta engageras ytor som är utsatta för nötning, t ex armbågar och knän. Psoriasis kan också ge ledbesvär. Ibland kan faktorer som t ex infektioner, stress eller läkemedel utlösa eller försämra symtomen. Sjukdomen är kronisk men vid lindrigare former kan man ha perioder utan besvär.

Behandlingsalternativ

Oavsett vad man väljer för behandling är basen i behandlingen alltid mjukgörande kräm. På apoteken finns flera receptfria sorter att välja mellan. Ofta räcker inte detta och då finns det kortison i olika styrkor för lokalt bruk som appliceras direkt på huden. Det finns också kortisonpreparat som förutom kortison innehåller kalcipotriol. Ibland kan det behövas avfjällande medel för att kortisonet ska kunna tränga i huden och få full effekt. Om hudförändringarna kan hållas i schack med utvärtes behandling kan detta skötas via vårdcentral. Annars är nästa steg ofta ljusbehandling och det ordineras av hudläkare. För vissa patienter med uttalade hudbesvär, med eller utan ledvärk, kan det bli aktuellt med tablett- eller injektionsbehandling som ofta pågår under flera år. Detta sköts via hudklinik och man följs då upp med regelbundna läkarbesök och blodprovstagning.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Psoriasis är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Psoriasis ingår i tema Tema hud