Psykiatrisk hälsopedagogik

Senast ändrad 2015-10-09 av Pia Ram Verksamhetsutvecklare

Målsättningen med den psykiatrisk hälsopedagogiken att motivera patienterna till att förbättra sin kroppsliga hälsa. Den psykiatriska hälsopedagogiken är baserad på motiverande samtal (MI) och vissa KBT-tekniker. Det är en väldefinierad, strukturerad och personcentrerad metod, som bygger på vetskapen att det är av centralt värde att identifiera hur redo en person är att förändra sin livsstil och arbeta med levnadsvanor. 

Olika interventioner används beroende på i vilket förändringssteg personen befinner sig i. Approachen är sprungen ur medkänsla, respekt för mänsklig autonomi, en tilltro till personens förmåga att ändra sig på sina egna villkor liksom ett antagande om att ambivalens är ett normalt tillstånd när en person överväger möjligheten att ändra livsstil.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Psykiatrisk hälsopedagogik är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.