Psykopedagogik vid ätstörning

Kallas också Psykoedukation

Senast ändrad 2017-03-26 av Anne-Line Solberg Specialistpsykolog / Sektionsledare

En viktig del av behandlingsarbetet i en ätstörningsbehandling är psykoedukation, eller psykopedagogik, vilket innebär att ge värdefull information om ätstörning, dess kroppsliga och psykologiska effekter, om mat och motion, ångest och stresshantering, samt förebyggande av återfall. Det är också viktigt att ge patienter och anhöriga information om grundprinciperna i behandlingen.

Vid behandling vid anorexi-bulimimottagningen, slutenvårdsavdelningen och dagvårdsenheten anses psykopedagogik som en mycket viktig del av behandlingen, som är central både vid bedömning, vid behandlingsstart, och löpande under hela behandlingsprocessen.

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Psykopedagogik vid ätstörning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Psykopedagogik vid ätstörning ingår i tema Tema psykiatri