Psykopedagogisk gruppbehandling vid ätstörning

Senast ändrad 2015-08-18 av Anne-Line Solberg Specialistpsykolog / Sektionsledare

Under en ätstörningsbehandling är det viktigt att man får information, bland annat om ätstörningar, dess kroppsliga och psykologiska effekter, mat och motion, stress-och ångesthantering.

Ofta inkluderas psykopedagogiska element även i vanliga samtalsgrupper, särskilt handlar detta ofta om teman relaterat till ätstörningsrelaterade beteenden och tankar, samt reglering av ångest och andra känslor.

Vid Anorexi-Bulimi dagvård och slutenvård finns även en grupp med mer specifikt fokus på mat och kropp. Syftet med denna grupp är bland annat att få ökad kunskap om fysiologi och näringslära. Här diskuteras olika teman knutet till mat och ätande, kroppsammansättning och kroppsuppfattning, fysisk aktivitet och hälsa. Ibland tar diskussionen utgångspunkt i frågor gruppdeltagarna själva tar upp och ibland är temat förutbestämt av gruppledarna. Formen växlar mellan undervisning och diskussioner. Gruppen leds av dietist och fysioterapeut. (Se även rubriken psykopedagogik vid ätstörning)

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Psykopedagogisk gruppbehandling vid ätstörning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Psykopedagogisk gruppbehandling vid ätstörning ingår i tema Tema psykiatri