Psykos

Senast ändrad 2015-09-04 av Linda Kullenberg Webbstrateg

Psykos är ett samlingsnamn för ett antal olika psykiatriska tillstånd som kan vara akuta eller varaktiga över tid. Schizofreni är en sjukdom som räknas till de långvariga psykossjukdomarna och är den vanligaste psykossjukdomen. 

När en person drabbas av en psykos så upplever den världen på ett annat sätt än andra. Detta innebär att den drabbade personen periodvis kan få en förändrad verklighetsuppfattning och uppfattar sig själv på ett sätt som kan vara obegripligt för omvärlden.

Psykoser har troligen flera orsaker. Ärftlighet är en av dem. En del människor har lättare att reagera med psykotiska symtom vid olika typer av påfrestningar. Det som utlöser det psykotiska tillståndet kan vara till exempel en chockartad upplevelse, drogpåverkan eller andra faktorer. De flesta insjuknar  mellan 18 och 40 års ålder men personer i alla åldrar kan drabbas. 

Symtomen vid psykosjukdom brukar oftast delas upp i tre olika grupper: positiva, negativa och kogntiva.

  • Positiva symtom är vanföreställningar, tankestörningar och hallucinationer. Symtomen kan för den drabbade inidividen uppfattas som mycket skrämmande.
  • Negativa symtom innebär att personen förlorar egenskaper som hen tidigare har haft, exempelvis en aktiv person saknar energi, en öppen och lättsam person blir inbunden och stängd. De negativa symtomen kan påverka vardagslivet, vardagssaker som tidigare var enkla att klara av kan bli svåra att slutföra.
  • Kognitiva symtom kan visa sig i att den drabbade personen exempelvis får en sämre uthållighet, svårare att koncentrera sig eller att det tar längre tid att komma igång med en uppgift.

Behandlingsalternativ

Grunden vid behandling av en psykosjsukdom är att hitta rätt antipsykotisk medicinering. För att medicineringen skall fungera så bra som möjligt är det viktigt att man följer läkarens ordination och tar medicinerna på utsatt tid, även om man för tillfället mår bra. Ibland kan det ta tid innan medicineringen ger effekt, det är därför viktigt att ha tålamod och utvärdera medicernas verkan vid varje läkarbesök.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Psykos är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Psykos ingår i tema Tema psykiatri