Punktionscytologi

Kallas också Cytologiprov

Senast ändrad 2015-12-15 av Bodil Häggström Planeringsledare, Infomaster

Punktion (cytologiprov) är en metod som används för att ta reda på om en knöl eller förändring i eller på kroppen är godartad eller cancer. Om förändringen upptäcks vid en läkarundersökning får du en remiss till en punktionscytologiskmottagning för provtagning. Upptäcker du själv en knöl eller förändring kan du till exempel vända dig till en vårdcentral för att få en remiss till punktionsmottagningen. De flesta förändringar är godartade och ofarliga, men ska alltid undersökas av läkare.

Så går det till

För provtagningen använder läkaren som utför punktionen en mycket tunn nål som är fäst vid en spruta. Nålen förs in i knölen ett par gånger för att dra ut celler. Cellerna stryks därefter ut på ett så kallat objektglas för att, efter färgning, sedan kunna undersöks i mikroskop. Provtagningen tar cirka 10 minuter. Nålsticket brukar inte upplevas som smärtsamt, men man kan använda lokalbedövande salva.

Efter undersökningen

Analysen av provet är vanligtvis klar inom 10 arbetsdagar. Provsvaret skickas till den läkare som skrivit remissen. Denne lämnar sedan besked till dig om provresultatet.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Punktionscytologi är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.