Mer om Min berättelse

Patientwikin kompletteras av Min berättelse där du som patient kan skriva om din upplevelse av hur det till exempel kändes att genomgå en viss undersökning eller behandling.

Du kan också välja att berätta om din resa genom vården och låta oss och andra få följa med på din vårdkedja från undersökning, diagnos och behandling. Din berättelse kan fungera som ett stöd för andra patienter. Den kan också ge oss värdefull information om hur du upplever vården på sjukhuset och därmed bidra till vårt arbete med att utveckla vården.

Innan du skriver i Min berättelse är det viktigt att du först läser igenom Villkor för publicering. Där står bland annat att du inte får namnge eller på annat sätt lämna uppgifter som identifierar andra personer, andra patienter eller vårdpersonal. Du ska inte heller skriva utlämnande texter om dig själv. Samtliga inlägg under "Min berättelse" granskas därför innan de publiceras, för att säkerställa att villkoren för publicering efterföljs och att inga enskilda personer kommer till skada.

Under tiden som din berättelse väntar på att bli granskad har du ingen möjlighet att ändra eller ta bort den. Vi kontaktar dig om det är några oklarheter kring din text.