Mer om patientwikin

Vi skriver tillsammans med dig

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är först i världen med att välkomna patienter och närstående för att tillsammans skapa en så bra patientinformation som möjligt. Patientwikin ska bland annat bidra till att du som patient känner dig mer delaktig i din vård och samtidigt vill vi ge dig möjlighet att påverka innehållet i Sahlgrenska Universitetssjukhusets medicinska information. 

Informationen i patientwikin består av faktauppgifter som beskriver de undersökningar, diagnoser och behandlingar som ingår i Sahlgrenska Universitetssjukhusets vårdutbud och kompletterar det som finns beskrivet på 1177.se. Men det finns fakta och detaljer vi som vårdgivare inte tänker på och som du som patient eller närstående har koll på.

Är du dessutom patient med en kronisk sjukdom är du lite av en ”expert” på din egen sjukdom. Vi tror därför att ditt perspektiv kan komplettera vår medicinska information och på så sätt delar du också med dig till andra patienter och till oss som verksamhet.

Detta är en wiki

Patientwikin fungerar ungefär som uppslagsverket Wikipedia. En wiki är en webbplats där sidorna enkelt kan ändras och kompletteras av dig som besökare. Din ändring publiceras omedelbart, utan att fördröjas av granskning. Medicinsk granskning sker kontinuerligt i efterhand av utsedda faktagranskare inom Sahlgrenska Universitetssjukhusets verksamheter.

Det finns en uppförandekod

Det är viktigt att inte utsätta någon för till exempel personangrepp eller att uttrycka sig kränkande i patientwikin. Därför finns det tydliga uppförandekoder för deltagande. Uppförande koder sammanfattas i Villkor för publicering, som måste godkännas varje gång innehåll sparas.

Alla kan hjälpas åt med att rätta felaktigheter och det finns också en anmälningsfunktion för stötande inlägg. Anmälningarna hanteras av en central funktion.

Anonym eller inte?

Du som patient eller närstående kan välja att vara anonym utåt, men du är alltid identifierad för systemet. Det hänger ihop med uppförandekoden.