Steg för steg - Så funkar det

Vill du läsa i patientwikin?

Skriv ditt sökord i sökrutan för att hitta faktauppgifter om våra undersökningar, diagnoser och behandlingar. På wikisidorna finns också länkar till de avdelningar och mottagningar där vården bedrivs på sjukhuset. Du kan även läsa om andras upplevelser av en viss undersökning, diagnos eller behandling under rubriken Min berättelse.

Vill du bidra med egna faktauppgifter?

När du hittat wikisidan för den undersökning, diagnos eller behandling du söker och vill vara med och bidra, komplettera då innehållet i texten med faktauppgifter eller detaljer som du tycker är viktiga och som du tror andra kan ha nytta av.

Vill du dela med dig av din personliga upplevelse?

Dela med dig av din personliga upplevelse av vården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset under rubriken "Min berättelse". Där kan du skriva om din egen upplevelse, om vad du tyckte och kände i samband med vården hos oss. Andra patienter kan kanske känna stöd genom att läsa din berättelse.

Vi granskar alla faktatexter

För varje undersökning, diagnos och behandling finns det faktagranskare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som garanterar att innehållet är medicinskt korrekt.

Om du går in på en sida som nyligen ändrats får du upp ett meddelande om att texten ännu inte är faktagranskad av sjukhuset. Du kan då välja att läsa den version av texten som senast granskats, om du vill ta del av sjukhusets godkända text.

Tänk dock på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Är du intresserad av något särskilt ämne?

Har du ett speciellt intresse för någon viss undersökning, diagnos eller behandling? På varje sida i patientwikin finns en funktion för att bevaka wikisidan. Är du inloggad behöver du bara bekräfta att du vill bevaka en sida genom en enkel knapptryckning på Bevaka. Du får då ett mejl varje gång någon har varit inne och ändrat något på den wikisidan. Du kan enkelt ta bort en bevakning av ett ämne på din profilsida.