Rådgivning inför graviditet

Senast ändrad 2015-12-01 av Katarina Knutsson Barnmorska, vårdavdelning

Om du har har en medicinering och/eller sjukdomar där det finns tveksamheter kring vad en graviditet skulle innebära för risker för dig och fostret remitteras du av din ordinarie läkare till specialmödravården för ett läkarbesök. Du behöver inte förbereda dig speciellt inför rådgivningen, men vi rekommenderar att du kommer till rådgivningen tillsammans med din partner.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Rådgivning inför graviditet är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Rådgivning inför graviditet ingår i tema Tema förlossning