Radial handledstenosynovit

Kallas också Morbus de Quervain, Radiell handledssmärta, Inflammation första dorsala senskidefacket

Senast ändrad 2015-09-03 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Lokal ömhet över första dorsala senskidefacket, d.v.s. i handleden, vid basen av tummen. Vanligast efter ansträngande, upprepande hand- och handledsrörelser såsom att klippa med sax eller sekatör. Det är även vanligt hos kvinnor efter förlossning och vid frekvent lyftande av småbarn.

Så ställs diagnosen

Klinisk undersökning av handen med uttalad ömhet vid palpation över första dorsala senskidefacket. Ömheten ökar vid handledsrörelse, ulnar deviation, särskilt vid grepp om tummen med övriga fingrar på handen, vilket kallas för Finkelsteins test.

Behandlingsalternativ

Efter klinisk undersökning

Rekommendation gällande sanering av arbetsuppgifter, beslut om konservativ behandling med tumortos + NSAID eller lokal injektion av kortison. Planerad uppföljning med återbesök eller telefontid. Vid utebliven effekt går man vidare med något av nedanstående alternativ.

Kortisoninjektion
Vid en kortisoninjektion injicerar läkaren en blandning av kortison och lokalbedövning i senskidan med en tunn kanyl. Kortison minskar inflammationen och svullnaden så att senan glider lättare.

Kortisoninjektion ges vid ett vanligt mottagningsbesök.  Efter injektionen kan man använda handen som vanligt men skall undvika tyngre belastning. Ibland kan man någon dag efter injektionen få en ökad smärta. Denna smärta går vanligtvis över av sig själv. Sjukskrivning behövs inte.

Operation
Öppen operation görs som en dagkirurgisk operation. Man behöver inte vara fastande. Man förbereder sig genom att tvätta sig med en bakteriehämmande lösning. Området bedövas med lokalbedövning och när området är smärtfritt lägger kirurgen ett snitt i huden och öppnar senskidan med en sax eller skalpell vilket ger mer utrymmet för senorna. Blodflödet stängs kortvarigt av med en blodtrycksmanchett kring armen för att kirurgen skall kunna se operationsområdet bättre. Såret är oftast mellan 2-4 centimeter. Efteråt sys huden ihop och ett mjukt förband läggs över operationsområdet.

Efter behandling

För att minska smärta och risken för stelhet är det viktigt att hålla handen i högläge och röra på fingrarna efter operationen. Risken för infektion är låg men kan uppträda i ovanliga fall.  Stygnen avlägsnas på vårdcentralen ca 10-15 dagar efter operationen. Det flesta behöver ingen sjukskrivning men har man ett hårt belastande arbete kan det vara aktuellt under 2-3 veckor. Vanliga receptfria läkemedel räcker för smärtlindring. 

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Radial handledstenosynovit är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.