Regionalanestesi

Senast ändrad 2017-09-06 av Leif Augustsson Systemadmin

Regionalanestesi (kallas också regionalblockad, nervblockad eller ledningsanestesi)

Vid regionalanestesi ges lokalbedövningsmedel direkt runt ett område med nerver som leder till att enskilda kroppsdelar bedövas. Lokalbedövningen ges för att hindra smärtsignaler från ett område som ska opereras, exempelvis ena armen eller ett underben. Ibland kombineras lokalbedövningen med allmän narkos (sövning) eller avslappnande medicin.

Regionalanestesi kan ges såväl före en operation för att möjliggöra kirurgi eller efter en operation i smärtlindrande syfte. Eftersom man får en väldigt bra smärtlindring brukar det behövas mindre smärtstillande läkemedel efteråt och man blir därför också mindre illamående.

Så går det till

Innan lokalbedövningen ges kopplas övervakningsutrustning till patienten som ger kontinuerlig information om t.ex. blodtryck och hjärtrytm. Huden över området som ska bedövas tvättas sedan med sprit.

Läkaren identifierar nerverna med hjälp av ultraljud (som gör att man kan se in i kroppen på en skärm) eller med en nervstimulator (små elektriska signaler skickas mot nerverna och ryckningar i musklerna vilket bekräftar att rätt nerv har hittats).

När rätt nerver har identifierats så injiceras lokalbedövningsmedlet genom en nål. Det kan upplevas som ett litet stick när nålen passerar huden och en övergående spändhet kan kännas efter att lokalbedövningen sprutats in. Om nålen nuddar en nerv kan en kortvarig strålande smärta upplevas.

Efter att lokalbedövningen är lagd tar det minst 20 minuter innan full effekt uppnås. Området som blir bedövat kan kännas tungt, det blir svårt att styra musklerna och känseln för temperatur och smärta försvinner. Ibland finns förmågan att känna tryck och beröring kvar, men inte alltid.

Efter behandlingen

Effekten av bedövningen varar olika lång tid beroende på val av lokalbedövningsmedel, men kan sitta i från 2-3 timmar till över 12 timmar. När bedövningen släpper kommer känseln för smärta gradvis tillbaka och beroende på vilket kirurgiskt ingrepp man genomgått kan det eventuell behövas ytterligare smärtmedicinering.

Komplikationer och risker

Det vanligaste är att blockaden fungerar som tänkt, men det är inte helt ovanligt att bara delar av den kroppsdel som skulle bli bedövad har blivit bedövad.

De förhållandevis få komplikationer som förknippas med regionalanestesi inkluderar infektion vid insticksstället (vilket man förebygger genom att tvätta rent före injektionen).

I sällsynta fall kan det förekomma påverkan på blodtryck och puls eller en allergisk reaktion mot lokalbedövningsmedlet. Ibland kan även närliggande nerver bedövas, exempelvis vilket vid injektion på halsen för ingrepp i axeln kan man få en övergående heshet eller ett hängande ögonlock. Någon kan också känna att det blivit tyngre att andas. Om någon av detta inträffar får man behandling som minskar symtomen.

Det är väldigt sällsynt med långvariga komplikationer, utan de går över när bedövningen släpper.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Regionalanestesi är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Regionalanestesi ingår i tema Tema anestesi