Registrering av otoakustiska emissioner

Kallas också OAE

Registrering av otoakustiska emissioner (OAE) är den vanligaste metoden för hörseltest av nyfödda. 

Så går det till

Ett klickljud sänds in i hörselgången och hårcellerna i innerörat sätts i rörelse. Rörelserna avger ett svagt ljud som tas upp av en mikrofon.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Registrering av otoakustiska emissioner är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.