Rehabilitering i varmt klimat

Senast ändrad 2016-11-02 av Sofi Ericsson Handläggare, övergripande verksamhetsplanering

Om du har en reumatisk sjukdom såsom ankyloserande spondylit (AS), reumatoid artrit (RA) eller psoriasisartrit (PsA) och är i behov av rehabilitering kan du i vissa fall beviljas rehabilitering i varmt klimat.

Före behandlingen

Vem kan få rehabilitering utomlands?

-   Det ska vara din reumatiska sjukdom som gör att du behöver rehabilitering

-   Din läkare ska också ha gjort bedömningen att du har förutsättningar att aktivt delta i rehabiliteringsprogrammet och med hjälp av detta förbättra din funktion och hälsa

Vad tar man hänsyn till vid bedömning av ansökan?

Stor vikt läggs vid att du själv gör egna insatser för din rehabilitering hemma innan du åker på rehabilitering utomlands. Detta för att rehabilitering på hemmaplan alltid är första hands insats, men också för att det ökar chansen att du kan bibehålla de positiva effekterna av utlandsrehabiliteringen efter det att du kommit hem. Resultat av tidigare rehabilitering vägs in liksom aktuell yrkesverksamhet.

Anledningar till att du inte beviljas rehabilitering i varmt klimat kan vara:

-          Andra sjukdomar som gör rehabilitering utomlands olämplig eller riskfylld

-          Missbruk (droger, tabletter, alkohol)

-          Att du nyligen varit på rehabilitering. Som regel beviljas ny rehabiliteringsperiod tidigast efter 2 år

Om din läkare bedömer det som lämpligt med rehabilitering utomlands så skickar hon/han remiss till remitteringssekretariatet. Du skickar själv in din egen patient ansökan till remitteringssekretariatet. Ansökningsblanketten finns på http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Regler-och-rattigheter/Rehabiliteringsvistelser/.  

Remitteringssekretariatet behandlar din ansökan och regionens uttagningsläkare fattar beslut. Sista ansökningsdag till rehabilitering under vårterminen är 31 oktober året innan och för höstterminen 30 april, men det går bra att skicka in ansökningar löpande under året.

Så går det till

Rehabiliteringsperioden utomlands är oftast på tre eller fyra veckor. Programmet består av träning/undervisning individuellt och i grupp varje vardag, hela dagar.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Rehabilitering i varmt klimat är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Rehabilitering i varmt klimat ingår i tema Tema reumatologi