Rehabilitering vid stroke

Senast ändrad 2016-07-06 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

En viktig del i behandlingen vid stroke är rehabilitering, det vill säga träning för att förbättra nedsatta funktioner. Genom rehabiliteringen får du också insikt om de egna begränsningarna och stöd i att träna förmågan att planera, organisera och genomföra olika aktiviteter.

Att drabbas av stroke kan innebära att tillvaron blir påfrestande ur flera aspekter. Vid behov av socialt och/eller psykologiskt stöd får du träffa kurator.

Så går det till

Träningen är i början oftast inriktad på att förbättra kroppens olika funktioner, beroende av hur stroke drabbar, till exempel språket, minnet, uppmärksamheten och rörelsefunktionen. Träningen leds av fysioterapeuter, arbetsterapeuter och logopeder, men träning ges också av övrig vårdpersonal genom olika dagliga aktiviteter som exempelvis att klä sig, äta och gå till matrummet. 

Efter behandlingen

Efter avslutad sjukhusvård är det vanligt att man behöver fortsatt träning. Denna kan du få hemma i vissa fall, inom primärvården eller i den kommunala hälso- och sjukvården.

Stroke Forum är ett resurs- och aktivitetscenter för dig som strokedrabbad och för dina närstående: http://www.sahlgrenska.se/su/strokeforum 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Rehabilitering vid stroke är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Rehabilitering vid stroke ingår i tema Tema arbetsterapi  och  Tema fysioterapi